Wednesday, August 19, 2009

ഓണം വന്നേ......

പുതിയതൊന്നും എഴുതാനില്ല..... എഴുതണം എന്നുണ്ട് എന്നാല്‍ സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല... അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ പോസ്റ്റ് പൊക്കി വീണ്ടും ഇടുന്നു.... വായിച്ചവര്‍ ക്ഷമിക്കുക....
പുലി വരുന്നേ പുലി...

1 comment:

രായപ്പൻ said...

"ഓണം വന്നേ......"